Project Duinwachter Zandvoort

Nieuwbouwproject de Duinwachter wordt gerealiseerd aan de van Lennepweg, op de locatie van Auto Strijder. Het project omvat de bouw van ruim 100 woningen verdeeld over 2 gebouwen. Een hoog gebouw van 12 verdiepingen, hierin zijn circa 70 koopwoningen gesitueerd in verschillende prijsklassen. Daarnaast een gebouw van 4 verdiepingen, dat plek gaat geven aan circa 30 senioren huurappartementen.

De architectuur is bijzonder hoogwaardig en modern. In de witte gevels, met z’n vele rondingen, worden zwarte aluminium kozijnen toegepast. Door dat strakke beeld te combineren met delen van  prachtig warm hout ontstaat een zeer fraai en levendig beeld. De gebouwen rijzen op uit een beplant duin, wat (met uitzondering van de entreezone) volledig langs het gebouw wordt aangelegd. Ook de zone tussen de twee gebouwen wordt een prachtige groene oase met beplanting, duin en bomen.

In de gebouwen zijn appartementen in alle vormen en maten bedacht. Ze variëren in grootte van ca 50 tot 300 m2 woonoppervlakte. Verstopt onder het duin komt een tweelaagse parkeergarage met ruim voldoende parkeergelegenheid voor uw eigen auto’s en dat van uw bezoek.

Overeenstemming met de gemeente over het bouwplan
Begin 2021 heeft het Stedenbouwkundig Programma van Eisen, wat de kaders schept voor het project De Duinwachter, 6 weken ter inzage gelegen. Hierop zijn veel positieve reacties binnengekomen, waarvoor dank. Ook zijn er enkele negatieve reacties binnengekomen. Echter de voordelen van doorgang van het project zijn vele malen groter dan de geringe negatieve effecten op uitzicht van de direct omwonenden. Het voltallige gemeentebestuur heeft dan ook in maart 2021 ingestemd met doorgang van het project. Het gebouw gaat er dus komen, zoveel is wel duidelijk. Helaas betekent het nog niet dat er op korte termijn gebouwd gaat worden. Daarvoor dienen nog de formele procedures doorlopen te worden.

In de eerste plaats diende er een Stedenbouwkundig plan vastgesteld te worden, dat is gelukt in januari 2022. Daarnaast diende de Welstandcommissie haar oordeel te vellen over de plannen. Ook hiervoor zijn verschillende vergaderingen nodig gebleken, maar uiteindelijk is er eind 2021 een akkoord bereikt. Dat betekent dat wij een ‘go’ hebben gekregen om de details uit te werken en de omgevingsvergunning aan te vragen. Wij verwachten dat rond 1 februari te gaan doen. Hiermee gaat gelijktijdig de formele bestemmingsplanprocedure van start. Wij verwachten dat de procedures medio 2022 zijn afgerond en de benodigde omgevingsvergunning (voorheen de bouwvergunning) is afgegeven.

Start verkoop en start bouw
Beiden zijn afhankelijk van het nog te doorlopen proces om te komen tot een definitieve omgevingsvergunning. Want daarmee mag er gestart worden met de bouw van de parkeergarage en de woningen. Op dit moment gaan wij er vanuit dat de officiële verkoop van de woningen in het 2e kwartaal 2022 zal plaatsvinden en dat de bouw zal starten in het 3e of 4e kwartaal 2022. Let op: dit is een voorlopige planning en kan uitlopen bij eventuele onvoorziene zaken.

Verkoopstukken
Wij krijgen veel vragen over wat de woningen gaan kosten en naar de plattegronden van de woningen.
De plattegronden zijn recent afgerond en deze verwachten we binnenkort met u te kunnen delen.

Voor wat betreft de prijzen, deze worden per woning pas vastgesteld bij start verkoop. Dit zal dus naar verwachting begin 2e kwartaal 2022 zijn. Wel kunnen we melden dat het hoofdgebouw volledig in de koop wordt gerealiseerd in verschillende prijsklassen:

circa 20 woningen van maximaal ca € 275.000
circa 20 woningen van maximaal ca € 400.000
circa 20 woningen in het luxe segment van ca € 400.000 tot ca 1.200.000
en circa 10 woningen in het top segment van ca € 1.200.000 tot ca € 3.000.000
(disclaimer: bovenstaande prijsranges dienen uitsluitend ter indicatie en zijn aan wijzigingen onderhevig. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend)

Het lage gebouw (het paviljoen) wordt een senioren-huurcomplex (mogelijk in combinatie met beperkte zorg). In het paviljoen komen ruim 30 appartementen. Deze woningen zullen naar verwachting circa een half jaar voor oplevering van het complex in de verhuur komen. Eigenaar/verhuurder van dit complex is op dit moment nog niet bekend. U kunt zich dan ook voorlopig nog niet aanmelden om in aanmerking te komen voor een huurwoning in het paviljoen.